Hầu như trader và các nhà đầu tư đều có sẵn nhiều chỉ số khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua và bán tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, số liệu SOPR ngắn hạn gần đây đã trở nên phổ biến trong cộng đồng, như một công cụ hữu ích để xác định thời điểm tối ưu để mua Bitcoin.

Số liệu SOPR ngắn hạn là một biến thể của số liệu SOPR (Spent Output Profit Ratio), tính toán lãi và lỗ cho các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong thời gian ngắn, từ một giờ đến dưới 155 ngày. Nó đo lường xem các nhà đầu tư đã giao dịch sau khi nắm giữ Bitcoin tại thời điểm giao dịch trong quá khứ có kiếm được lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn hay không. Nếu số liệu trên 1, có nghĩa là các nhà đầu tư đã có lãi và nếu nó dưới 1, có nghĩa là các nhà đầu tư đang bị thua lỗ.

Khi nào mua Bitcoin?

Nguồn: CryptoQuant

Gần đây, số liệu SOPR ngắn hạn khá cao, đạt mức cao nhất là 1,07 vào ngày 18 tháng 3. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ Bitcoin dưới sáu tháng đã có lãi trung bình. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chỉ số này đã giảm xuống dưới 1, đạt 0,99. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư ngắn hạn đã chốt lời và lãi hoặc lỗ trung bình của họ đã chuyển thành lỗ do giá Bitcoin giảm.

Đối với những người quan tâm đến việc mua Bitcoin, số liệu SOPR ngắn hạn có thể là một công cụ hữu ích để xác định thời điểm thích hợp. Nếu số liệu dưới 1, nó có thể báo hiệu một cơ hội tốt để mua Bitcoin, vì các nhà đầu tư ngắn hạn đang bị thua lỗ và tài sản có thể bị định giá thấp.

Tóm lại, số liệu SOPR ngắn hạn là một phần bổ sung có giá trị cho phạm vi các chỉ báo mà các trader và nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng. Mặc dù không nên chỉ dựa vào SOPR ngắn hạn, nhưng nó có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về tâm lý thị trường và thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán Bitcoin. Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều cần thiết là tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Advertisement